Discography

Rachmaninov: All-Night Vigil, Op. 37

Buy from Vasari website

Rachmaninov: All-Night Vigil, Op. 37
VasariMedia
© 2017

Track list

1. Priidite, Poklonimsya
2. Blagoslovi, Dushe Moya
3. Blazhen Muzh
4. Svete Tikhiy
5. Nine Otpushchayeshi
6. Bogoroditse Devo
7. Shestopsalmiye
8. Khvalite Imya Gospodne
9. Blagosloven Yesi, Gospodi
10. Voskreseniye Khristovo Videvshe
11. Velichit Dusha Moya Gospoda
12. Slavoslovie Velikoye
13. Dnes Spaseniye
14. Voskres Iz Groba
15. Vzbrannoy Voyevode

© Jeremy Backhouse